JUBILEUM-UITGAVE TOON WEGNER, TEKEN EN TAAL  2006

Toon Wegner (Rijswijk 1926), beeldend kunstenaar, graficus, drukker
(o.a. culturele prijs van Drenthe, 1995). Ter gelegenheid van de 80e verjaardag
van Toon Wegner besloten het bestuur van de Stichting  Atelier ‘92 en het
bestuur van de Stichting Pro-Graph om hem bij deze gelegenheid gezamenlijk
een blijk van erkenning aan te bieden in de vorm van een bijzondere boekuitgave.
Er is al veel geschreven over Toon Wegner en ook zijn tekeningen, grafiek, portretten, politieke affiches en typografiek verschenen in vele publicaties, zowel
in Nederland als daarbuiten. Zijn werk is onder meer ook regelmatig te zien in het Grafisch Museum in Groningen.
Maar er is meer. In het archief van Toon troffen de samenstellers een verzameling naaktstudies aan, die de moeite waard bleek om gezien te worden door een groter publiek en waaruit nu een bloemlezing werd samengesteld. Bovendien werd een aantal dichters uitgenodigd om op het thema ‘naakt’ deze uitgave poetisch te ‘illustreren’.

Dit unieke boekje is voorzien van een uitgebreide lijst met bibliografische gegevens over leven en werk van Toon Wegner. De presentatie vond plaats in Orvelte op 12 nov. 2006.

Toon Wegner, teken en taal
 

Tekst Efraïm Milikowski
Getekende grafiek van Toon Wegner
Bibliografische gegevens 1947-2006
  Gedichten Anneke Claus, André Degen, Fieke Gosselaar, Willem Groenewegen, Willem Haandrikman, Marga Kool, Gerard  Nijenhuis, Ton Peters, Kasper Peters, Rense Sinkgraven en Albert Westerhof.
Uitgave 2006 Stichting Atelier ’92, Eext / Stichting Pro Graph, Orvelte,
Samenstelling, redactie en vormgeving Efraïm Milikowski. 64 pagina’s, 48 reproducties, gebonden, stofomslag.
Oplage 500.
Druk Drukkerij Van Liere, Emmen
Reprografie Atelier ’92, Eext.
ISBN/EAN  978.90.80.50.02.4.2

           
Te bestellen bij  Stichting Atelier ’92,  ad  25  (inclusief verzendkosten) in de
on-line winkel van deze site, bij de Stichting Pro-Graph (telefoon 0593-322225), of bij de boekhandel.